Tiedot, kuvaus ja filosofia

Ant Farm on Lahen Olutosuuskunnan aputoiminimi. Ant Farm on maanpäällinen osuus Osuuskunnan toiminnasta näkyen julkisissa ja kaupallisissa hankkeissa. Filosofiamme on seuraava:

Ant Farm on sosiaalinen yhdyskunta, joka periytyy yhdestä kuningattaresta, oluesta

Me emme ole panimo, me olemme superorganismi. Organismi, jonka työläiset, kuhnurit ja sotilaat rakentavat itse omat luolastonsa lopulta yhdistäen ne yhdeksi isoksi keoksi, Ant Farmiksi.

Itsekkyydestä tulee epäitsekästä, jokainen valitkoon oman polkunsa, mutta kuitenkin kaikki tiet vievät kohti yhteistä päämäärää, hyvää olutta.

Ant Farmin vetäjä
Kari Puttonen
050 302 8181
antfarmlahti(at)gmail.com